Annons

Annons

Finansinspektionen

Handelsbankens brittiska verksamheten får kritiken av Finansinspektionen. Kritiken avser främst personalens kompetens i samband med kreditgivning.

Finansinspektionen bedömer att de flesta sparbankerna hanterar sina marknadsrisker på ett acceptabelt sätt, visar FI:s senaste tillsynsrapport. Men det höjs en varningsflagga för banker som investerat i hedgefonder och strukturerade produkter.

Förvaltningsrätten har sagt nej till att skjuta upp återkallelsen av tillstånden för Remiums värdepappers- och finansieringsrörelse. Den planerade överlåtelsen av värdepappersrörelsen till ABG kunde därför inte vänta.

I många av de uppmärksammade fall där Finansinspektionen ingripit mot ett företag har revisorn varit tyst. FI:s generaldirektör Erik Thedéen menar att revisorer inte fyller sin visselblåsarfunktion. 

Sanktionsavgiften från Finansinspektionen har överklagats och just nu pågår en rättsprocess i Förvaltningsrätten med en rad skriftväxlingar mellan de oeniga parterna.

Remium menar att bolaget redan hade en tidplan för att avveckla kreditportföljen inom samma tidsrymd som den FI nu tvingar fram. Tillsynsmyndigheten invänder att Remiums plan var "helt orealistisk".

Remiums vd beklagar att Finansinspektionen inte haft tid att vänta ut bolagets avveckling av kreditportföljen innan beslutet att dra in tillståndet kom. "Endast en fjärdedel återstår att avveckla", säger vd:n Tore Gröttum till Realtid.

Sidor