Annons

Annons

Victoria Park

Värderingsutlåtandet, från JLL Transaction Services AB, rekommenderar aktieägarna i fastighetsbolaget Victoria Park att acceptera budet från tyska Vonovias. 

 

Entreprenören och finansmannen Dan Olofsson har köpt ytterligare aktier i Victoria Park. Han äger nu 7,9 procent av kapitalet och 10,1 procent av rösterna i fastighetsbolaget som är under uppköp.

Victoria Parks aktieägare har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från det tyska bolaget Vonovia, vilket är 11,8 procent högre än Starwood-erbjudandet. Budet rekommenderas av det oberoende budutskottet i Victoria Park.

Victoria Park redovisar en fortsatt stark värdeutveckling och hög investeringstakt i delårsrapporten. “Vi har en fortsatt betydande förädlingspotential i hela beståndet”, kommenterar avgående vd:n Peter Strand.

Sex storägare säljer sina aktier. Bland dem Greg Dingizian som säljer sin post för 894,4 miljoner kronor.

Intäkterna ökar med 28 procent i Victoria Park och förvaltningsresultatet med 49 procent. Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 33 procent.

Per Ekelund blir ny vd i fastighetsbolaget. Han har tidigare arbetat på bland annat Akelius Fastigheter. Styrelsen utser även bolagets ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand till ny vice vd.

Fastighetsbolaget Victoria Park redovisar ökade intäkter om 21 procent till 267 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2017 jämfört med 221 miljoner kronor samma period i fjol. 

Sidor