Annons

Annons

Transaktioner

Kortföretaget Ecster – ett dotterbolag till Handelsbanken – ska erbjuda sina kunder mobilbetalningar med Samsung Pay.

Kortbetalningarna ökade med 16,9 procent i Sverige under 2015. Det visar undersökningen World Payment Reporter 2017 från Capgemini. "Framtidens vinnare är de som kan erbjuda betalningar digitalt och i realtid", säger Pascal Olin, betalnings- och e-handelsexpert på Capgemini.

Fintech-bolag och IT-jättar blir allt mer dominerande på betalområdet. Banker behåller sin starka ställning inom bolån och företagstjänster – men måste nischa sig. Det menar IT-experten Jussi Lindberg på Adyen.

 

Antalet transaktioner och förvärv har ökat jämfört med kvartalet innan. Sveriges största bolag genomförde 43 transaktioner under första kvartalet 2017, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016.

De goda tiderna på transaktionsmarknaden lär fortsätta ett tag till. En majoritet av de svarande i Legally yours undersökning Transaktionsbarometern 2017 uppger att de kommer att ha lika stort – eller större – behov av transaktionsrådgivning under de kommande tolv månaderna.

Enligt en ny rapport från EY var 2016 det mest transaktionsintensiva året sedan rekordåret 2007. Totalt genomförde de svenska storbolagen 178 transaktioner och även om antalet mattades av något under det fjärde kvartalet, spår EY att 2017 blir ännu ett intensivt år för förvärv och avyttringar.

Claes Kjellberg, partner på Hannes Snellman, var Sveriges mest anlitade transaktionsjurist under 2016. Han berättar att 2017 har börjat ovanligt starkt och han ser ingen omedelbar avmattning på transaktionsaptiten.

Sverige ligger i täten med flest antal noteringar och attraherar nu även internationella bolag i allt större utsträckning. Men Andreas Dalhäll, partner på revisions- och rådgivningsföretaget EY, tror inte att Stockholm kommer att bli nästa finanscentrum.  

Sidor