Annons

Annons

Tomas Billing

Revisorerna tvingas göra fel saker och det är IFRS fel. Det hävdar Nordstjernans vd Tomas Billing som också anser att verkligt värde-värdering gör det alldeles för lätt för vd:ar att påverka sin egen bonus.

Nordstjernan förvärvar ytterligare 18,9 procent av aktierna och 27,5 procent av rösterna i Swedol. Köpet är dock villkorat godkännande från myndigheterna. "Om affären genomförs innebär det budplikt för Nordstjernan", säger Tomas Billing, vd för Nordstjernan.

Kökskoncernen Nobia byter styrelseordförande. Hans Eckerström, med en bakgrund på Nordic Capital, föreslås ta över ordförandeklubban efter avgående Tomas Billing.

Håkan Broman, sedan många år chefsjurist på NCC, går in som tillförordnad koncernchef efter Peter Wågström. Syftet med ledarskiftet är att öka fokus på bygg- och anläggningsverksamheten. Rekrytering av ny koncernchef startar omedelbart. 

Ernström & Co ledde nyemissionen på 20 miljoner kronor som startupen genomförde under förra året.

Till nyval föreslås Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad och Mats Jönsson som alla har bakgrund inom byggsektorn. Tomas Billing föreslås bli styrelsens ordförande.
 

Familjen Ax:son Johnson är redo att sälja det digitala byggvaruhuset och överväger både en börsnotering eller försäljning utanför börsen.