Annons

Annons

Tillväxt

It-jätten Tieto växer så det knakar och ska anställa 250 nya medarbetare i år. Efterfrågan på finans-it är stor. "Sektorn pressas av uppstickare och nya regleringar", säger Tietos Sverige-vd Håkan Dahlström till Realtid.

Sverige har för få tillväxtföretag. Bara drygt två procent av alla aktiebolag räknas dit. Det riskerar att underminera Sveriges ekonomiska tillväxt och skapa permanent hög arbetslöshet. Allvaret belyses av nationalekonomen John Hassler som nyligen visade att ekonomiska tillväxten per capita är historiskt låg, har varit så ett antal år och inte kan tillskrivas befolkningstillväxten i Sverige. Enligt min uppfattning är en bidragande orsak till den låga tillväxten per capita just bristen på tillväxtföretag. Varför har vi relativt sett få företag som växer och hur ska vi få fram fler sådana? Det frågar sig ekonomen Peter Tovman, som menar att det är en ödesfråga för Sverige.

Betalbolaget Izettle tar in 400 miljoner kronor och värderas till 8 miljarder kronor. Rundan leds av riskkapitalbolaget Dawn och Fjärde AP-fonden. "Vi investerar tungt i företag som bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt", säger Per Colleen, head of fundamental equities på Fjärde AP-fonden.

När företag ska finansiera sin expansion ligger fokus oftast på externt kapital, till exempel via lån från bank, ägarspridning, statliga och privata riskkapitalbolag eller olika finansieringsprogram vid statliga myndigheter. Sammantaget är finansieringsmöjligheterna relativt bra, men samtidigt finns det ett underliggande problem med extern finansiering för företaget. Därför måste ett ökat fokus ligga på organisk finansiering, det vill säga hur företaget kan finansiera tillväxten med eget genererat kapital, skriver Said Abdu, Liberalernas talesperson för näringslivs- och företagarfrågor.

Blackstone tar över fastighetsportfölj från problemtyngda spanska banken Banco Popular. Därmed blir den amerikanska kapitalförvaltaren Spaniens största fastighetsägare.

En elefant i ett glashus framstår som diplomatnestorn Sverker Åström jämfört med Donald Trump. Det är lätt att avfärda USA:s nyligen tillträdda president på många olika sätt. Men vi måste ha klart för oss att marknaden inte har avfärdat Trump. Tvärtom. Marknaden är förälskad i Trump, vilket vi i Sverige inte har förstått, skriver Mattias Sundling, senior strategist Danske Markets Sverige.

Svag krona, ökat bostadsbyggande och stora migrationsflöden är viktiga orsaker. Samtidigt varnar banken för globalt ekonomiskt bakslag om Donald Trump blir USA:s president.

Crowdfunding-sektorn väntas fördubbla sin omsättning globalt i år. Men lagstiftarna hänger inte med. Kreditriskerna är höga och startup-investerarna lider ett informationsunderlag, anser Finansinspektionen (FI) som bekymras över att crowdfunding är oreglerat i Sverige.

Bra helår för fastighetsbolaget. "Stockholms tillväxt har bidragit till en starkare efterfrågan", menar vd:n.

Sidor