Annons

Annons

Tavex

Över 100 anmälningar mot 24 Money har kommit in till Ekobrottsmyndigheten. Samtidigt strömmar konkursanmälningarna och stämningarna in till domstolarna och skulderna hos Kronofogden uppgår till drygt 33 miljoner kronor mot finanskoncernen.

Enligt en deldom i Uppsala Tingsrätt framgår det att 24Money, numer Monark Finans, ska betala drygt 2,5 miljoner kronor till Tavex efter omtvistande inbetalningar.