Annons

Annons

Swedbank

Under hösten 2017 gjorde Litauens centralbank en rutinkontroll av Swedbanks verksamhet i Litauen. Swedbank tilldelades en varning på grund av brister i att förebygga penningtvätt.

Storbanker utreder en gemensam nordisk infrastruktur för betalningar. Norden kan därmed bli första betalområde för transnationella transaktioner i världen. "Vi vill bygga en gemensam 'räls' som ska hantera alla nordiska valutor plus euro", säger Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB, till Realtid.

Swedbanks valberedning föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter utökas från nio till tio personer genom nyval av Anna Mossberg, som haft flera ledande roller inom Teliakoncernen och som varit vd på internetleverantören Bahnhof. Till styrelseordförande föreslås Lars Idermark.

Swedbank lämnar en stark bokslutsrapport. Rörelseresultatet ökade med 3 procent under 2017 och landade på 24,6 miljarder kronor. ”För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och öka kundvärdet har vi beslutat att höja investeringstakten och satsa mer resurser på digitalisering och automatisering av våra vardagstjänster”, kommenterar Swedbanks vd Birgitte Bonnesen.

Swedbank har blivit rankad etta inom området Trade Finance i Prosperas undersökning för 2018. På ett år har Swedbank gått från femte till första plats i rankingen.

Hälften av Sveriges kvinnor vill spara i hållbara fonder – medan en majoritet av männen ratar grönt sparande. "Vi ser en liknande trend i våra övriga konsumentundersökningar", säger Per Sandell, ansvarig för investeringsfonder på Miljömärkning Sverige.

Meawallets teknik ska användas för kontaktlösa kortbetalningar på de lettiska, litauiska och estniska marknaderna.

En 18-årig man i Växjö döms för fyra storskaliga hackerattacker mot Nordea och Swedbank som genomfördes 2015. Enligt åklagaren kan han ha utfört ytterligare 2 400 attacker.

Sidor