Annons

Annons

Sweco

Sweco har fått uppdraget att bistå i implementeringen av infrastrukturprojekt i nordvästra Afghanistan med stöd från Regional Infrastructure Development Fund, RIDF. Under projektens gång kommer Sweco att ge råd och stödja avdelningar inom Afghanistans Finansdepartement.

Sweco har ingått avtal om att förvärva den danska arkitektbyrån Årstiderne Arkitekter. "Vi har lyssnat till kunderna som i allt högre grad efterfrågar helhetslösningar inom teknik och arkitektur. Genom detta förvärv blir vi ännu bättre på att erbjuda just detta på den danska marknaden" säger Swecos vd Tomas Carlsson till Realtid. 

Sweco förvärvar belgiska HaskoningDHV Belgien, specialiserat inom bland annat markundersökningar och åtgärder för förorenad mark.

Sweco växer i Norge efter att ha förvärvat det norska teknikkonsultföretaget Dimensjon Rådgivning AS. "Vi letar alltid efter lämpliga bolag och diskussioner pågår löpande. Sedan får vi se vilka affärer vi gör i slutändan" säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på Sweco, till Realtid.

Sweco förvärvar det norska teknikkonsultföretaget Dimension Rådgivning.

Sweco förvärvar Snoeck & Partners, ett belgiskt byggkonsultföretag och stärker därmed sin närvaro i västra Belgien.

Teknikkonsultföretaget Sweco utför tiotusentals uppdrag i 70 länder runt om i världen för att planera och utforma städer, säkerställa rent vatten, effektiv infrastruktur och hållbara energilösningar. "Vi avser att växa ytterligare i framförallt kontinentaleuropa, för där är efterfrågan på våra tjänster hög och marknaden är fragmenterad" säger  Tomas Carlsson, vd och koncernchef i Sweco, till Realtid. 

Sweco förvärvar det belgiska teknikkonsultföretaget M&R Engineering. Företaget är specialiserat på installationer och hade en nettoomsättning om 6,6 miljoner EUR 2016.

Teknikkonsultföretaget Sweco köper sällan konsulttjänster som ska pågå kontinuerligt över tid. Istället anlitar de konsulter för specifika uppdrag. "Konsulter som gör ”cold calls” gör sig icke besvär" säger finanschefen Jonas Dahlberg till Realtid.