Annons

Annons

Stefan Ingves

Riksbanksfullmäktige har beslutat att förlänga Stefans Ingves mandat som riksbankschef med fem år och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnicks mandat med sex år. Fullmäktige var eniga om beslutet.

Riksbankschefen Stefan Ingves ser debatten om en bankunion rycka närmare i Sverige. Han varnar för vilka konsekvenserna blir om Nordea får problem, oavsett var huvudkontoret ligger. Samtidigt säger statsminister Stefan Löfven att han förstår att många är upprörda över Nordeas flyttbesked.

Anders Vredin tar över som penningpolitisk chef på Riksbanken. Samtidigt får nuvarande chefen Marianne Nessén en "friare roll" som rådgivare till centralbankens direktion, meddelar Stefan Ingves.

Ett möte för översynsorganet för Baselkommittén som var planerat att hållas i början av januari senareläggs med motiveringen att det behövs mer tid för att slutföra en del arbete. Enligt Financial Times är det troligt att förseningen innebär en senareläggning åtminstone till mars månad.

Det svenska ramverket för makrotillsyn behöver ses över, anser riksbankschefen Stefan Ingves. På sikt borde Riksbanken slås ihop med Finansinspektionen.