Annons

Annons

Statsbudgeten

Vi ser tydliga tecken på överhettning på arbetsmarknaden. Företagen har mycket svårt att hitta arbetskraft. I Stockholmsregionen är arbetskraftsbristen den högsta på tio år, och statsbudgeten saknar strukturreformer för att komma till rätta med detta, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare, när han kommenterar regeringens budgetförslag.

Finansministern spår en stark ekonomisk tillväxt de kommande åren. Och det blir relativt stora överskott i statens finanser, enligt den uppdaterade prognos som Magdalena Andersson (S) presenterar i regeringens vårbudget.

Regeringen bantar Riksbankens valutareserv. Därmed minskar den svenska statsskulden med 250 miljarder kronor och räntekostnaden med 500 miljoner om året.

Sverige beviljar asyl till tre gånger så många som övriga Norden tillsammans, visar nya siffror för år 2016 från Migrationsverket som jag tagit fram. Frågan blir nu hur regeringen kommer hantera de reformer som oundvikligen måste till som en följd av detta, och hur dessa finansieras i statsbudgeten, skriver journalisten Gunnar Sandelin.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) beklagar moderatledaren Anna Kinberg Batras utspel om att försöka fälla regeringens budget i höst. – Det är en radikal förändring från Moderaternas sida, säger han till Realtid.

(UPPDATERAD) Moderaterna vill ta ett gemensamt initiativ med övriga partier i Alliansen för att fälla regeringens budget redan i höst. Det utspelet gjorde partiledaren Anna Kinberg Batra på en pressträff under torsdagen.