Annons

Annons

Stabilitetsrapport

Hushållens höga och växande skuldsättning utgör den största risken för den svenska ekonomin. Det skriver Riksbanken i en ny rapport, och lyfter samtidigt behovet av att stärka bankernas kapitalnivåer och förmåga att hantera likviditetsrisker.

Ibland kan man bli mörkrädd mitt på ljusa dagen. Läsningen av Finansinspektionens och Riksbankens rapporter över stabiliteten i det svenska banksystemet är ett tillfälle då man vill hålla någon hårt i handen, som den brittiske ekonomen och förre chefen för den brittiska finansinspektionen, Adair Turner, skriver Per Lindvall i en analys.

Det är viktigt att bygga motståndskraft när den svenska ekonomin befinner sig i ett unikt läge, där god tillväxt och fallande arbetslöshet samexisterar med extremt låga räntor. Det skriver Finansinspektionen i sin stabilitetsrapport.

Sverige kommer ha ett stort banksystem även om Nordea flyttar huvudkontoret till Finland, och det finns sårbarheter kopplade till det svenska banksystemets storlek och koncentration, skriver Riksbanken i stabilitetsrapporten.

Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör i nuläget den största risken för den svenska ekonomin. Det är därför viktigt att förslaget om skärpt amorteringskrav kommer på plats. Det skriver Riksbanken i sin stabilitetsrapport.

Den svenska ekonomin går bra. Men samtidigt finns det mörka moln vid horisonten. Dessa handlar framförallt om prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden och den höga skuldsättning hos hushållen som blir en följd av detta, konstaterar Finansinspektionen i årets första stabilitetsrapport.

Svenska finansiella företag har i dagsläget en tillfredställande motståndskraft mot olika störningar som kan uppstå nationellt eller internationellt. Det slår FI fast i sin senaste stabilitetsrapport.