Annons

Annons

Skatter

Investor inte får göra avdrag för ränteutgifter för interna lån, enligt dom i kammarrätten. Skattesmällen landar på 740 miljoner kronor.

Regeringen vill att skattetillägget ska höjas och samtidigt ge Skatteverket fler redskap för att stoppa förfalskade identiteter och bekämpa den organiserade brottsligheten.

KPMG:s studie Tax Transparency i Sverige visar att de stora börsbolagen blivit bättre på att redovisa skatt som en hållbarhetsfråga. Även privata och statligt ägda bolag rapporterar publikt om skatt och hållbarhet, men ligger efter när det gäller att redovisa vilken typ av skatt de betalar på ett utförligt sätt. Vi anser att företag har mycket att vinna på att vara transparenta och visa vilka skatter som betalas och hur mycket de betalar. Genom att vara proaktiva och öppet redovisa var och vad för skatter som betalas kan bolagen själva äga debatten kring skatt, skriver skatteexperterna David Perrone och Tina Zetterlund.

Nu kommer finansminister Magdalena Andersson (S) och regeringen införa skattelättnader för personaloptioner. Nästa år sänks också arbetsgivaravgiften för småföretag som anställer sin första medarbetare.

Skatt på konsumtion kommer bli allt vanligare i en digitaliserad värld. Nya affärsmodeller leder obönhörligen till att dagens skattesystem kommer förändras, och förskjuta tyngdpunkten i beskattningen från produktionen till konsumtionen. Det blev slutsatsen när PWC bjöd in tunga skatteexperter till Almedalen för att sia om framtiden.

Jag betalar frivilligt en privat sjukvårdsförsäkring i landet med världens högsta skatter för en vård jag redan en gång betalat via skatten. Den försäkringen är helt enkelt ett måste för mig som egenföretagare. Att nu straffbeskatta mig för detta visar hur lite regeringen och Vänsterpartiet förstår om hur det är att driva småföretag i dagens Sverige, skriver den borgerliga opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell.

Genom att justera lite i det ursprungliga 3:12-förslaget försöker regeringen nu vinna tillbaka förtroendet bland småföretagarna. För entreprenörer som många gånger redan har tagit stora privata risker innebär förslaget historiska skatteökningar och är inget annat än en katastrof, skriver skatterådgivaren Niklas Högstedt.

Sidor