Annons

Annons

SBB

SBB:s delårsrapport visar att hyresintäkterna ökade med 65 procent och att resultatet efter skatt minskade med 83 procent under inledningen av året.

Samhällsbyggnadsbolaget rekryterar Marika Dimming som ansvarig för Investerarrelationer och hållbarhet.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor. ”Vi fortsätter arbetet med att sänka våra finansiella kostnader och att stärka vår finansiella ställning”, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Ilija Batljans SBB har utsetts till Årets fastighetsbolag på Fastighetsgalan. Samtidigt fälls bolaget av Stockholmsbörsens disciplinnämnd och får böta två årsavgifter för att ha brutit mot regelverket för Nasdaq First North.

Ilija Batljans fastighetsbolag Samhällsbyggnadsbolaget rapporterar ett resultat efter skatt som mer än fyrdubblades till 1,9 miljarder kronor under årets tre första kvartal.

Fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget har förvärvat norska Offentlige Bygg AS inklusive tre samhällsfastigheter. Priset för aktierna i bolaget uppgår till 90 miljoner kronor.

Intäkterna fortsätter att öka i Samhällsbyggnadsbolaget som nu levererar en överskottsgrad under tredje kvartalet på 71 procent. "Siffrorna fortsätter att tala sitt tydliga språk", kommenterar Ilija Batljan.

Sidor