Annons

Annons

SBAB

SBAB genomför organisationsförändringar för att bättre och snabbare kunna möta nya kundbehov och den allt snabbare förändringstakten på marknaden. Två enheter upphör och tre nya tillkommer i företagsledningen.

Utlåningen ökade med 13,2 procent och uppgick till 355 miljarder kronor. Samtidigt ökade rörelseresultat till 2,23 miljarder kronor, visar den statliga bostadsbankens bokslut. “2017 blev sammantaget SBAB:s starkaste år någonsin”, kommenterar vd:n Klas Danielsson.

Tingsrätten har avkunnat dom i ett mål som rör ett antal grova bedrägerier begångna mot det statliga bolåneinstitutet SBAB. Totalt sju personer döms till ansvar, varav sex får fängelsestraff på ett år eller mer. Två utpekade huvudmän får tre och ett halvt års fängelse vardera.

Räntenettot ökade med 1,9 procent mellan kvartalen medan rörelseresultatet minskade något, 0,4 procent.

SBAB:s rörelseresultat ökade till 1,1 miljarder kronor under första halvåret 2017, jämfört med 0,9 miljarder under samma period i fjol. Räntenetto steg till 1,6 miljarder kronor jämfört med 1,3 miljarder. Bankens vd Klas Danielsson varnar samtidigt för oönskade konsekvenser av ett omfattande regleringsdomino på bolåne- och bostadsmarknaden.

Sidor