Annons

Annons

Riksrevisionen

Ekobrottsmyndigheten ansluter sig till Riksrevisionens slutsats om att det var fel att avskaffa revisionsplikten för mindre bolag. “Revisorns roll, om man betraktar den ur ett kriminologiskt perspektiv, är att vara en av flera ”kapabla väktare”. Om just den väktaren tas bort, måste väktaren ersättas av annat som avskräcker från brott” säger Stefan Lundberg, samordnare för det brottsförebyggande arbetet på Ekobrottsmyndigheten.

Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att reformen haft få positiva effekter men medfört ökad risk för skattefusk och försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet – och att revisionsplikten därför bör återinföras.

"Det jag tycker är särskilt intressant är att det finns så stor spridning i effektiviteten hos tingsrätterna" säger riksrevisor Stefan Lundgren till Realtid. Riksrevisionen uppmanar nu tingsrätterna att förbättra effektiviteten i sina verksamheter.

Förutsättningarna för internrevisionen inom statlig verksamhet behöver förbättras på en rad områden. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport som publiceras i dag. ”Regeringen välkomnar rapporten”, säger Gösta Brunnander, pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson, till Realtid.

Riksdagen har nu beslutat att Stefan Lundgren, idag generaldirektör för Statistiska centralbyrån, Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Ingvar Mattson, generaldirektör för Statskontoret blir nya riksrevisorer.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen väljer Stefan Lundgren (generaldirektör Statistiska centralbyrån), Helena Lindberg (generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Ingvar Mattson (generaldirektör Statskontoret) till nya riksrevisorer. KU föreslår också att riksdagen utser Stefan Lundgren till riksrevisor med administrativt ansvar.

Sidor