Annons

Annons

Revisorsnämnden

Den tidigare Saab-revisorn och tillika tidigare EY-ordföranden Helene Siberg Wendin får ingen upprättelse i Kammarrätten som går på revisorsnämnden och förvaltningsrättens linje.

Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen. I lördags blev namnändringen officiell. RN:s myndighetschef Per Johansson anser att namnbytet bättre beskriver myndighetens roll.

Revisionsbranschen genomgår förändringar som får genomgripande konsekvenser i hela branschen. Till exempel kan delar av revisionsarbetet hamna i Indien.  På Revisorsnämnden ser man nu över hur revisionsbranschen i Sverige kan stärkas. Det berättar myndighetens chef Per Johansson och chefsjurist Adam Diamant.

UPPDATERAD De revisionsbyråer som Realtid har varit i kontakt med är positiva till RN:s promemoria om hur framtidens revision ska se ut. EY:s styrelseordförande Jonas Svensson hade dock gärna sett att promemorian även tog upp hur myndigheten ska finansieras framöver.

Revisionsbranschen står inför stora utmaningar och den traditionella revisorsrollen är på väg att förändras. Därför föreslår RN i en promemoria till regeringen olika åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisorer och revisionen i Sverige.
 

Tillsynsnämnden för revisorer avgjorde vid sitt senaste sammanträde fem disciplinärenden och ett dispensärende. I ett av fallen beslutades om upphävande av auktorisation.

Carin Rytoft Drangel, chefsrevisor på Revisorsnämnden, menar att revisionskvaliteten i Sverige överlag är god och att förtroendet för revisionsbranschen är högt i Sverige.

Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen. RN:s myndighetschef  Per Johansson anser att  namnbytet bättre beskriver myndighetens roll.

Revisorsnämnden avvisar Bures anmälan mot Rushrails revisor. Samtidigt går den tillsatta konkursförvaltaren till attack mot Bures önskemål om en medförvaltare i konkursen.

Sidor