Annons

Annons

Revisorsinspektionen

Anders Ahlgren har utsetts till chefsjurist från och med 1 april 2018. Han kom till Revisorsinspektionen (RI) för ett drygt år sedan, då som biträdande chefsjurist.

Ökad rörlighet för attraktiv arbetskraft. Så låter storbyråernas förklaring till att unga revisorer lämnar yrket. Förhoppningarna ställs till digitalisering och nya meningsfulla tjänster.

Revisorskåren blir allt äldre till sin sammansättning. Många unga lämnar bara några år efter den krävande auktorisationen. 1960-talisterna tycks vara den sista stabila generationen.

Mindre revisionsbyråer har svårt att konkurrera om revisionsuppdragen i företag av allmänt intresse, dit börsbolag och finansiella företag hör. Det varnar Revisorsinspektion för i sin årsredovisning 2017.

“Vilka frågor ska framtidens revision svara på?” Den frågan är central när Revisorsinspektionen tillsammans med riksdagens finansutskott och Riksrevisionen nu bjuder in till det tredje seminariet i serien Den framtida revisionen.

Återkommande brister i kvalitetsarbetet ligger bakom att Mazars får en varning av Revisorsinspektionen (RI).

Sidor