Annons

Annons

Resolutionsavgifter

Riksbanken tvivlar på att höjningen av resolutionsavgiften som regeringen föreslagit verkligen bidrar till att stärka resurserna för att hantera en framtida finanskris. Det skriver riksbanksdirektionen i sitt remissvar till finansdepartementet.

Nordea-chefens utspel om en flytt till följd av höjda resolutionsavgifter får mothugg av finansministern och statsministern. Men enligt experter som Realtid pratat med finns förutsättningarna för en omlokalisering.