Annons

Annons

QV Svensk Hälsa

Skulderna från arga och besvikna obligationsinnehavare tynger Anders Uddéns konkursbo med drygt 71 miljoner kronor och det kan bli mer. Dessvärre kan inte borgenärerna räkna med utdelning från konkursen.

Anders Uddén, som skrev under borgensåtagande för tre obligationslån, i nu konkursade QV Invest och QV Svensk hälsa, har på egen begäran försatts i personlig konkurs.

Styrelserna i QV Invest och QV Svensk hälsa lyckades inte nå uppgörelse med fordringsägarna. Fordringsägare kräver svar på vad som skett med inlånade medel. EBM kopplas in.

Stockholms tingsrätt pekar på otydliga besked om återstående åtgärder som ska tas i QV-bolagen. Samtidigt flaggar QV Invest för en ny räddningsaktion: "Styrelsen kommer nu att undersöka möjligheten att genomföra ett frivilligt ackord med fordringsägarna”, skriver vd Allan Voreck till Realtid.se. 

En konkurs kan vara nära men QV Invest och QV Svensk hälsa försöker stå pall. Nu går Carl-Viggo Östlund, tidigare vd för SBAB, in som ordförande i Investmentaktiebolaget QV, koncernmoderbolaget till QV Invest.

Företagsrekonstruktionerna av QV Invest samt QV Svensk Hälsa bör upphöra. Det begär rekonstruktören Mikael Kubu. Samtidigt har 80 stämningsansökningar lämnats in mot Borgensmannen Anders Uddén under september månad.

QV Invest och QV Svensk Hälsa vill att rekonstruktionen ska fortsätta. Samtidigt har ytterligare fordringar inkommit om totalt 23,1 miljoner kronor mot QV Svensk Hälsa och ytterligare ett 20-tal stämningsansökningar har inkommit till Stockholms tingsrätt om krav mot borgensmannen Anders Uddèn.

Sidor