Annons

Annons

PwC

“Vi kommer utvärdera möjligheterna att utöka verksamhetens tjänsteutbud samt att eventuellt expandera utanför Sverige”. Det säger Alireza Etemad, Partner på IK Investment Partners, till Realtid angående förvärvet av Business Services från PwC.

"Tack vare att Business Services blir ett självständigt företag med ett eget varumärke får det möjlighet att arbeta med fler kunder och att erbjuda nya tjänster. Inom PwC har det funnits begränsningar utifrån reglerna för revisorns oberoende och andra regelverk". Det säger Peter Nyllinge, vd för PwC Sverige, till Realtid. 

PwC säljer affärsområdet Business Services, som levererar tjänster inom redovisning, lönehantering och relaterad affärsrådgivning, till riskkapitalbolaget IK Investment Partners genom fonden IK VIII Fund. "Vi har tagit det strategiska beslutet att fokusera på vår revisions-, skatt- och rådgivningsverksamhet" säger Peter Nyllinge, vd för PwC Sverige. 

"2018 blir ett nytt spännande år där vi kommer kunna erbjuda våra kunder nya upplevelser, bland annat med vårt nya Experience Center som vi öppnar i Stockholm i februari 2018". Det säger Johan Rippe, vice vd och ansvarig marknadsfrågor för PwC Sverige, till Realtid.

SEB meddelar att de avser nominera EY som revisor på stämman våren 2019 istället för PwC som de anlitat de senaste 20 åren.

Företagsledare över hela världen oroas alltmer över hur cyberbrottslighet kan skada det egna företaget. 40 procent menar till och med att cyberhoten kan hämma tillväxten i företaget, vilket kan jämföras med 25 procent för ett år sedan. Det visar resultat från PwC:s årliga globala vd-undersökning CEO Survey.

Aldrig tidigare har företagsledare varit så optimistiska gällande de ekonomiska tillväxtutsikterna. Nästan 6 av 10 (57 procent) tror att den globala ekonomiska tillväxten kommer att förbättras de närmaste tolv månaderna. Det visar PwC:s CEO Survey 2018.

"Digitaliseringen gör revisorsrollen än mer relevant som leverantör av en viktig förtroendetjänst i ett uppkopplat och sammankopplat samhälle där beslut mer och mer tas på realtidsinformation". Det säger Bo Karlsson, auktoriserad revisor på PwC, till Realtid. 

“M&A i den Fjärde Industriella Revolutionen fokuserar mer på framtida potential än på historisk prestation. Här tjänar garantierna ett begränsat eller inget syfte alls”. Det sa Malcolm Wiberg, Managing Partner på advokatfirman Lindahl, på Lindahls seminarium på temat: "M&A i den Fjärde Industriella Revolutionen".  

Cyberbrott har hamnat alltmer i fokus under senare år. Men trots ett ökat medvetande så ifrågasätts nu det egna säkerhetsarbetet av företagen själva. Det visar en ny global undersökning med 9.500 medverkande företagsledare som PWC har gjort.

Sidor