Annons

Annons

PwC

“M&A i den Fjärde Industriella Revolutionen fokuserar mer på framtida potential än på historisk prestation. Här tjänar garantierna ett begränsat eller inget syfte alls”. Det sa Malcolm Wiberg, Managing Partner på advokatfirman Lindahl, på Lindahls seminarium på temat: "M&A i den Fjärde Industriella Revolutionen".  

Cyberbrott har hamnat alltmer i fokus under senare år. Men trots ett ökat medvetande så ifrågasätts nu det egna säkerhetsarbetet av företagen själva. Det visar en ny global undersökning med 9.500 medverkande företagsledare som PWC har gjort.

Pond Innovation, som numera är dotterbolag till PWC, tredubblade sin omsättning på bara ett år. Årets resultat landade på drygt 3 miljoner kronor.

I januari lanserar PWC sitt "Experience Center". "Syftet är att skapa en miljö som är optimerad för att man snabbt ska kunna gå från tanke till handling" säger Petra Stenqvist, Chief Experience Officer, till Realtid. 

Domstolsförhandlingarna mellan Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, PWC, och två delägare till en fastighets- och värdepappersförvaltning, är inställda och målet är avskrivet i domstolen.

Amerikanska PwC registrerar ett traditionellt advokatkontor i Washington D.C. Byrån kommer att hjälpa amerikanska kunder med internationella juridiska tjänster.

Johan Wiktorin, som har mångårig erfarenhet från bland annat säkerhetsfrågor inom näringslivet och Försvarsmakten, ansluter till PwC:s affärsområde Cyber Security. "PwC har många viktiga uppdrag där informationssäkerheten är av stort intresse för de inblandade företagen och organisationerna" säger Johan Wiktorin till Realtid. 

Den tredje intervjun i Realtids artikelserie om hur revisons- och advokatbyråer rekryterar är med PwC. Företaget ser ett stort behov av nya kompetenser. "Behovet av specialister till andra områden än revision och redovisning ökar. Till exempel rekryterar vi många till affärsområdet cyber security" säger Louise Thulin, rekryteringsansvarig på PwC, till Realtid. 

PWC förbjuds av centralbanken National Bank of Ukraine att bedriva revisionsarbete riktat mot banker i Ukraina. Orsaken är att revisionsfirman anses har brustit i sin revision av en tidigare klient som orsakats miljardförluster.

Sidor