Annons

Annons

Placeringar

Det har varit förvånansvärt tyst om den senaste AP-fondsutredningen som presenterades i somras. För det är ganska radikala förslag som utredningen kommer fram till. Bitvis ser det ut att vara hämtat från en populär radiopodd, ”Snedtänkt”, skriver Per Lindvall i en analys.

Mer kapital ska kunna placeras utanför börsen och minsta andelen räntebärande papper bör sänkas från 30 till 20 procent. Det är några av förslagen i pensionsöverenkommelsen som sex riksdagspartier kommit överens om.

En undersökning från den globala kapitalförvaltaren Natixis har kartlagt hur yngre sparare på ett tydligare sätt än tidigare generationer låter sina personliga och etiska värderingar påverka beslut om hur deras sparpengar ska placeras, och hur mycket som kommer sparas. En genomtänkt ESG-strategi hos kapitalförvaltare kan också öka benägenheten att spara.

Överraskande många investerare köper billiga bolag som är och förblir svaga. På ODIN försöker vi hitta solida bolag som omger sig med djupa ”vallgravar”.

En vanlig syn är att man ska köpa investmentbolag baserat på hög substansrabatt. Vegard Søraunet, förvaltare på Odin Fonder förordar det omvända. Här förklarar han varför du ska köpa de investmentbolag som har minst rabatt.

I den andra månadsrapporten för nya Carnegie Total beskriver förvaltaren Magnus Gustafsson hur placeringsrådet ser på marknadsläget, vad som talar för fortsatt låga styrräntor och att samtliga underliggande fonder hade en positiv avkastning i september.

Sedan starten den 1 februari 2012 har Carnegie Småbolagsfond stigit med 175 procent, vilket är bättre än alla andra svenska småbolagsfonder. Framgångsreceptet är Stockholmsbörsens tråkigaste bolag, säger förvaltaren Viktor Henriksson.

Vi noterade en fortsatt stark marknad för emittenter på tillväxtmarknader under augusti månad. Parallellt med tightare kreditspreadar kunde vi samtidigt observera något högre amerikanska marknadsräntor vilket dämpade utvecklingen något, skriver förvaltarna Mona Stenmark och Mikael Engvall.

Den 30 augusti startade Carnegie Total, en allokeringsfond som investerar i våra mest framgångsrika fonder. I den första månadsrapporten skriver Magnus Gustafsson, som är ansvarig förvaltare, om hur placeringsrådet ser på marknadsläget och hur Carnegie Total är allokerad. 

Sidor