Annons

Annons

Per Johansson

Mindre revisionsbyråer har svårt att konkurrera om revisionsuppdragen i företag av allmänt intresse, dit börsbolag och finansiella företag hör. Det varnar Revisorsinspektion för i sin årsredovisning 2017.

Per Johansson är ny Nordenchef på danska it-koncernen KMD i Köpenhamn. Nu leder han bolagets nordiska finanssatsning. "Vi är välkända i Danmark, men har muskler att bli betydligt större", säger han till Realtid.

Under året har flera betydande förändringar gjorts inom Revisorsinspektionen. Bland annat har en ny strategisk inriktning antagits. "Myndigheten har tidigare haft ett tydligt fokus på tillsyn och disciplinärenden, men genom den nya strategin ska vi också jobba förebyggande" säger Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen, till Realtid. 

Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen. I lördags blev namnändringen officiell. RN:s myndighetschef Per Johansson anser att namnbytet bättre beskriver myndighetens roll.

Revisionsbranschen genomgår förändringar som får genomgripande konsekvenser i hela branschen. Till exempel kan delar av revisionsarbetet hamna i Indien.  På Revisorsnämnden ser man nu över hur revisionsbranschen i Sverige kan stärkas. Det berättar myndighetens chef Per Johansson och chefsjurist Adam Diamant.

Revisionsbranschen står inför stora utmaningar och den traditionella revisorsrollen är på väg att förändras. Därför föreslår RN i en promemoria till regeringen olika åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisorer och revisionen i Sverige.
 

Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen. RN:s myndighetschef  Per Johansson anser att  namnbytet bättre beskriver myndighetens roll.

Sidor