Annons

Annons

Per-Anders Tammerlöv

Mangold fondkommission kan nu vara med och konkurrera om analyskunderna. "Vi har ju delvis tappat kunder på grund av att vi inte haft analystillstånd”, säger vd Per-Anders Tammerlöv som nu tror på en kundtillströmning.

Mangolds fondkommission har fått tillstånd att utföra valutatjänster och utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser.

Under hösten har Mangold haft en allt intensivare kommunikation med Finansinspektionen angående bank-oktrojen. Vd Per-Anders Tammerlöv uppger för Realtid.se att 2017 "kommer bli det bästa året som vi har haft någonsin" och att Mangold Fondkommission tar kunder från aktörer i alla storlekar i dag, en del "på grund av att andra missköter sig”. Han berättar även om anpassningen inför Mifid2.

Resultatet och intäkterna under tredje kvartalet var sämre än motsvarande period i fjol men sammantaget under niomånadersperioden ökade resultatet och intäkterna. "Efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt hög och balansräkningen stödjer Mangolds fortsatta tillväxtmål och målsättning för 2017”, skriver Per-Anders Tammerlöv.