Annons

Annons

Pensioner

Det har varit förvånansvärt tyst om den senaste AP-fondsutredningen som presenterades i somras. För det är ganska radikala förslag som utredningen kommer fram till. Bitvis ser det ut att vara hämtat från en populär radiopodd, ”Snedtänkt”, skriver Per Lindvall i en analys.

Försäkringsbolagen står inför två val, enligt vissa experter: Bli rena produktbolag eller storsatsa på kundrelationen. Struntprat, menar Henrik Allert på insuretech-företaget Itello. Med ny teknik som mäter kundbeteenden såsom körstil och levnadsvanor behöver de inte välja.

Tredje AP-fondens totalavkastning för första halvåret 2017 uppgick till 5,4 procent efter kostnader. Fonden har avkastat 11,1 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 5,6 procent under den senaste tioårsperioden.

Finansiella rådgivaren expanderar i Örebro och rekryterar två tungviktare från Nordea Private Banking: Fredrik Klerne och Ali Majlessi som ska stärka bolagets position inom kapital- och förmögenhetsrådgivning i Närke.

 

Det ska bli både lättare och billigare för privatpersoner att flytta sitt pensionssparande, enligt ett förslag från regeringen. Med det gäller enbart pensionsavtal tecknade efter 2007.

Folksams förvaltade kapital steg till 389 miljarder kronor under första halvåret 2017. Under samma period köpte också försäkringsbolaget gröna obligationer för 350 miljoner dollar, och ratades av fackföreningarna Unionen och Vision som försäkringsgivare.

Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2017 uppgick till 5,2 procent. Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden uppgick till 4,3 procent per år efter kostnader. Första AP-fondens avkastningsmål överträffas därmed på både kort och lång sikt.

 

Mer kapital ska kunna placeras utanför börsen och minsta andelen räntebärande papper bör sänkas från 30 till 20 procent. Det är några av förslagen i pensionsöverenkommelsen som sex riksdagspartier kommit överens om.

De senaste fem årens börsuppgång har gett ett starkt bidrag till AP-fondernas resultat. Buffertfondernas avkastning uppgick till 118 miljarder kronor år 2016, visar regeringens utvärdering. Sjunde AP-fonden Såfa, den så kallade soffliggarfonden, utklassar samtidigt de privata PPM-alternativen.

Enligt Allras överklagan till tingsrätten har Pensionsmyndigheten "ensidigt ändrat" villkoren i parternas samarbetsavtal. "Skitsnack", svarar Pensionsmyndigheten, som får medhåll av experter. Ett beslut om vidare åtgärd, som tingsrätten väntas fatta under tisdagen, kan bli avgörande för Allras framtid.

Sidor