Annons

Annons

Penningpolitik

Det är den åtstramande finanspolitiken som är huvudorsaken till det svenska privata skuldberget och Riksbankens problem att nå sitt högst relevanta, och på goda grunder för lågt satta, inflationsmål. När ska de svenska beslutsfattande kamrererna förstå att statens finanser inte är som ett hushålls dito, frågar sig Per Lindvall i en analys.

Anders Vredin tar över som penningpolitisk chef på Riksbanken. Samtidigt får nuvarande chefen Marianne Nessén en "friare roll" som rådgivare till centralbankens direktion, meddelar Stefan Ingves.

Carmignac har ökat aktierisken något men behåller sin konservativa inställning på grund av de globala riskerna. Samtidigt ser förvaltaren en ljusning i utvalda tillväxtmarknader och energisektorn.