Annons

Annons

Pegroco Invest

Under Pegroco Invests extra bolagsstämma, som ägde rum idag, fattades bland annat beslut om att entlediga Pär Östberg, tidigare vice vd för Industrivärden, från uppdraget som styrelseledamot. Orsaken är att Pär Östberg "inte har möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid som erfordras".

Investeringsbolaget Pegroco Invest förvärvar verksamheten i Sarlin Furnaces av den finska företagsgruppen Sarlin Group. Nuvarande vd:n Magnus Bergman kvarstår som vd. 

Pegroco Invests huvudägare föreslår att Lisa Berg Rydsbo väljs in som ny ledamot i styrelsen för det Göteborgsbaserade investmentbolaget.

(UPPDATERAD) De fem största ägarna i Pegroco Invest har sagt sitt: Pär Östberg och Victor Örn från styrelsen ska entledigas. VD Thomas Brue uppger dock att Pär Östberg själv bett om att få avgå. "Vi tycker själva det är synd att han lämnar då han är en mycket kompetent och erfaren ledamot och bidragit till Pegrocos utveckling", säger han till Realtid. Samtidigt föreslår styrelsen en nyemission om högst 17,5 miljoner stamaktier.

Investmentbolaget Pegroco som är noterat på Firsth North Stockholm gjorde en förlust på 14 miljoner kronor under första kvartalet 2017.