Annons

Annons

Nordic Capital

Stora effektivitetsvinster och möjligheten att blir först med att förnya kunderbjudandet lockar riskkapitalet till revisions- och rådgivningsbranschen. Branschanalytikern Jan Söderqvist på Visma följer utvecklingen på nära håll.

NDX Intressenter har fått de myndighetstillstånd som krävs och kommer därmed fullfölja budet på nischbanken Nordax.

Itivitis sammanslagning med Ullink är nu slutförd. Itivitis vd Torben Munch har utnämnts till koncernchef för det Nordic Capital-ägda finansteknologibolaget.

Nordic Capital köper ytterligare 46,5 miljoner aktier i nischbanken Nordax. Sampo och Nordic Capital äger därmed nu tillsammans 72 procent av banken.

Styrelsen för Nordax ställer sig bakom det gemensamma budet från Nordic Capital och Sampo på nischbanken. “Styrelsen anser att villkoren för erbjudandet motsvarar Nordax framtida tillväxtmöjligheter, liksom de risker som är förknippade med dessa möjligheter”, skriver den i en kommentar.

Sidor