Annons

Annons

Mangold Fondkommission

De förvaltade tillgångarna ökade rejält hos fondkommissionären under det första kvartalet. Men intäkterna och resultatet sjönk något, visar delårsrapporten. Innehavet i Skandinaviska Kreditfonden sticker ut med sin fortsatt höga tillväxt.

Det är framgången med Skandinaviska Kreditfonden som ligger bakom Mangolds affär med Resscapital, en förvaltare av alternativa investeringsfonder. “Vi kan erbjuda distributionskanaler till kunder som de inte har tillgång till idag”, säger Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv.

Mangold lägger bud på 25 procent av aktierna i Resscapital, en förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den totala summan för affären uppgår till 9,3 miljoner kronor.

Finansinspektionen har avslagit Mangolds ansökan om att driva bankrörelse. "Vi ska analysera beslutet. Det finns alltid anledning till självkritik och se vad vi kan göra bättre", säger Mangolds vd.

Fondkommissionären Mangold mer än fördubblar resultatet och utdelningen under 2017, visar bokslutsrapporten. “Vi lägger koncernens i särklass bästa år till handlingarna”, konstaterar vd:n Per-Anders Tammerlöv.

Mangolds fondkommission har fått tillstånd att utföra valutatjänster och utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser.

Under hösten har Mangold haft en allt intensivare kommunikation med Finansinspektionen angående bank-oktrojen. Vd Per-Anders Tammerlöv uppger för Realtid.se att 2017 "kommer bli det bästa året som vi har haft någonsin" och att Mangold Fondkommission tar kunder från aktörer i alla storlekar i dag, en del "på grund av att andra missköter sig”. Han berättar även om anpassningen inför Mifid2.

Mangold drar fastighetsbolaget Real Holding inför rätta och kräver drygt 2,5 miljoner kronor för obetalda fakturor.

Sidor