Annons

Annons

Måndagsintervju

"Som en långsiktig ägare utan exithorisont tittar vi på företag där vi tror på affärsidén och där det finns en historik av prestation och lönsamhet. Lönsamhet är ett bra mått på kundvärde. Sedan är det oerhört viktigt att vi träffar rätt kulturellt". Det säger Anders Eller, vd för Beijerinvest, till Realtid.

"Finansbranschen har blivit betydligt bättre på kommunikation jämfört med vad den var för några år sedan". Det säger Ingmar Rentzhog, vd och grundare av kommunikationsbyrån Laika Consulting, till Realtid. Han ser en tydlig trend i att byrån får in fler onoterade bolag som kunder och att intresset för gröna investeringar ökar. 

Den nordiska private equity-investeraren Segulah har som affärsidé att “göra bra bolag bättre – och därigenom skapa värde”. "Av de  200 bolag som vi granskar leder ungefär två-tre bud till affärer. Gallringen av bolag  tar upp ungefär hälften av vår tid. Resten av tiden ägnar vi åt de bolag som vi redan har investerat i", säger Segulahas managing partner Sebastian Ehrnrooth till Realtid. 

Investment Spiltan startade som en aktieklubb med 40.000 kronor för drygt 30 år sedan och idag förvaltar bolaget över 3 miljarder kronor. "Vi investerar gärna i företag som drivs av 35-40-åringar som har drivit sitt bolag i ungefär tio år och som söker expansionskapital" säger Per H Börjesson, vd för Spiltan, till Realtid. 

Crowdfundingplattformen Tessin har snabbt blivit en av Europas största crowdfundingplattformar inriktad mot fastigheter. "Nästa år planerar vi att lansera konceptet i Finland. Sedan står resten av Norden på tur" säger Jonas Björkman, som är en av grundarna, till Realtid.