Annons

Annons

Managementkonsultbranschen

Micael Tibbelin har skapat vad han själv saknade – en one stop shop för kvalificerad information. Lyrebird Analytics utmanar de stora managementkonsultbyråerna med kostnadseffektiva beslutsunderlag.

Många viktiga beslut fattas på basis av projket, men endast 16 procent av alla projekt når uppsatta mål. Det framgår av en rapport från KPMG och Project Management Institute (PMI).

Strategikonsultbranschen har stort inflytande på det svenska näringslivet och samhället. Därför är det problematiskt och beklämmande att branschen i princip helt saknar kvinnlig kompetens och perspektiv på ledningsnivå. De företag som ger andra råd kring organisation, produktivitet och resursanvändning organiserar sig själva på ett sådant sätt att viktig kompetens lämnas outnyttjad och kvinnlig talang utesluts. Det är dags för en bransch som själv gjort ohållbar personalpolitik till branschnorm att börja sätta kompetens först, skriver Cordials vd Lise Tormod.

"Om vi lyckas spela våra kort rätt och marknaden växer tror jag att Accenture kommer att spela en större roll än vad vi gör idag" säger Anders Lindblad, Communications & Media Industry Lead, till Realtid och berättar om hur Accenture ska utvecklas och anpassas till “det nya”.