Annons

Annons

Laika Consulting

"Kravet att även onoterade bolag ska kommunicera med sina investerare kommer att öka". Det säger Ingmar Rentzhog, vd och en av grundarna till Laika Consulting, till Realtid. En allt större del av pr-byråns kunder utgörs av just onoterade bolag. 

"Finansbranschen har blivit betydligt bättre på kommunikation jämfört med vad den var för några år sedan". Det säger Ingmar Rentzhog, vd och grundare av kommunikationsbyrån Laika Consulting, till Realtid. Han ser en tydlig trend i att byrån får in fler onoterade bolag som kunder och att intresset för gröna investeringar ökar. 

Vd:n bakom kommunikationsbyrån Laika Consulting har startat nätverket "We don't have time" i syfte att rädda klimatet. "Vi måste skynda oss att agera på detta hot innan det blir alltför sent. Än finns det tid, men vi har inte tid att vänta" säger Ingmar Rentzhog till Realtid.

Trots att en klar majoritet angav uppfattningen att kontinuerlig IR-kommunikation är viktigt för att stabilisera aktien, är det endast 9 procent av de IR-ansvariga på oreglerade handelsplatserna som ansåg att de hade tillräckligt med tid för sitt IR-arbete. Bland bolagen på de reglerade handelsplatserna är motsvarande siffra 26 procent. "Jag tror att IR kommer att prioriteras högre i takt med att konkurrensen hårdnar", säger Ingmar Rentzhog, vd på Laika Consulting, till Realtid.

"Många bolag lägger större delen av sin IR-budget på årsredovisningen fast investerarna egentligen bryr sig om helt andra faktorer" säger Ingmar Rentzhog till Realtid. För att underlätta för kunderna att utvärdera sin egen verksamhet – och även konkurrenternas – har Laika Consulting utvecklat ett nytt it-verktyg för börsbevakning. Kompetens från Söderberg & Partners och Carnegie rekryteras för att stärka upp.

Företag måste generellt bli bättre på att kommunicera ett bredare utbud i egna kanaler. Det säger Ingmar Rentzhog, vd och en av grundarna till Laika Consulting. I framtiden tror Rentzhog att PR-byråerna kommer att anställa fler infuencers och att tvåstegskommunikationen kommer att öka.

Personer under 36 år anser hållbarhetsfaktorer lika viktiga som avkastning. De kan dessutom tänka sig att äga hållbara investeringar två år längre än andra investeringar. Det visar en undersökning utförd av Schroders.

På bara ett år har investeringsnätverket Feminvest fått fler än 10 000 medlemmar. Nu satsar nätverket även på en egen podd.