Annons

Annons

Jonas Svensson

"Vi ser positivt på framtiden! Vi har haft en bra utveckling de senaste åren och det finns inget som säger att den trenden kommer att avta". Det säger Jonas Svensson, ny vd för svenska EY, till Realtid. 

"Utvecklingen gör inte att kundernas behov av våra tjänster minskar, men det kan ställas nya och högre krav på oss". Det säger Jonas Svensson, vd på EY i Sverige, till Realtid. Han är övertygad om att revisorsrollen kommer att förändras till följd av digitaliseringen och ser även ett behov av att rekrytera nya slags kompetenser. 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY får en ny ledning. Till ny vd i Sverige föreslås Jonas Svensson, tidigare ordförande för FAR, och Jesper Almström har tillträtt som Sverigechef.

Många revisorer upplever att deras yrkesroll är i fara. De bedömer att den granskande revisionen får stå tillbaks för checklistor och mallar. Realtid har frågat företrädare för några av Sveriges ledande revisionsfirmor om de håller med om den bilden och hur man hanterar frågan internt.

UPPDATERAD De revisionsbyråer som Realtid har varit i kontakt med är positiva till RN:s promemoria om hur framtidens revision ska se ut. EY:s styrelseordförande Jonas Svensson hade dock gärna sett att promemorian även tog upp hur myndigheten ska finansieras framöver.

Kraven på revisorer har skärpts betydligt. Det beror bland annat på ett mer omfattande regelverk och högre krav, men även på att fler externa parter är villiga att anmäla sin revisor till Revisorsnämndens tillsynsnämnd.