Annons

Annons

Ilija Batljan

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor. ”Vi fortsätter arbetet med att sänka våra finansiella kostnader och att stärka vår finansiella ställning”, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Intäkterna fortsätter att öka i Samhällsbyggnadsbolaget som nu levererar en överskottsgrad under tredje kvartalet på 71 procent. "Siffrorna fortsätter att tala sitt tydliga språk", kommenterar Ilija Batljan.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomfor nu en emission av ett hybridobligationslån med en ram om upp till 1 miljard kronor. Än så länge har 700 miljoner kronor emitterats.

Samhällsbyggnadsbolaget förvärvar samhällsfastigheter i Norge för 1,2 miljarder kronor.

SBB köper sundsvallsbestånd av Erik Paulsson och Sven-Olof Johansson. Betalning sker med aktier i Ilija Batljans bolag.

Sidor