Annons

Annons

HQ AB

"Uppenbart att förutsättningar saknas att få in nödvändigt kapital", uppger HQ AB.

"Det är tillfredsställande att skadeståndsyrkandet och vinstutdelningsmålet ogillats samt att KPMG erhöll full ersättning för sina kostnader i tingsrätten". Det säger advokat Torgny Wetterberg, som försvarade KPMG i HQ-målet, till Realtid. 

"Vi är naturligtvis besvikna och domen förvånar oss".  Det säger Helena Dandenell, ombud för HQ, till Realtid med anledning av att tingsrätten friar finansmannen Mats Qviberg från skadeståndskravet. 

Mats Qvibergs advokat, Ulf Stigare, är inte förvånad över den friande domen i HQ-processen. “Det var självklart”, säger han i en kommentar till Realtid. Men trots detta tror han att domen kommer överklagas.

UPPDATERAD HQ AB:s ordförande advokat Christer Sandberg skriver till aktieägarna och tackar för stödet. ”Vi har känt en stor motivation att driva detta för svensk finansmarknads trovärdighet viktiga mål”.

UPPDATERAD HQ:s ombud har fört en vårdslös processföring, enligt svarandeombuden som nu kräver Marcus Axelryd, Helena Dandenell, Elin Awerstedt och Christer Sandberg på 150 miljoner kronor. "Vi tycker faktiskt att detta är ett ovärdigt beteende av våra kollegor", säger HQ-ombudet Helena Dandenell.

Ulf Stigare, ombud till Mats Qviberg, är anmäld till Advokatsamfundets disciplinnämnd av HQ AB:s ombud Elin Awerstedt gällande det så kallade direktcitatet som visade sig vara fel. Ulf Stigare står dock fast att att det som sades i sak fortfarande står kvar. Elin Awerstedt replikerar och säger att det finns "vissa regler att hålla sig till” när en advokat använder sig av direktcitat.

Sista dagarna i HQ-processen. HQ AB ger sin replik efter svarandenas pläderingar och ger samtidigt skarp kritik mot bland andra KPMG som använt merparten av pläderingstiden till att ha processtekniska invändningar mot HQ ABs processföring och misstag.

På stämman i mitten av maj fattade HQ AB beslut om att genomföra en nyemission, där teckningstiden löpte ut den 13 juni. Den är nu slutförd.

Sidor