Annons

Annons

HQ

Under hösten har Mangold haft en allt intensivare kommunikation med Finansinspektionen angående bank-oktrojen. Vd Per-Anders Tammerlöv uppger för Realtid.se att 2017 "kommer bli det bästa året som vi har haft någonsin" och att Mangold Fondkommission tar kunder från aktörer i alla storlekar i dag, en del "på grund av att andra missköter sig”. Han berättar även om anpassningen inför Mifid2.

HQ:s aktieägare väntar med förhoppningar inför domen. Christer Sandberg är en av dem som dels får arvode som ordförande samt som rådgivare men även en eventuell kommande aktieutdelning i oktober.

De yrkade rättegångskostnaderna i civilmålet mellan HQ och de tidigare styrelseledamöterna i moderbolaget samt revisorn uppgår till 445 miljoner kronor. Dessutom kräver ledamöterna och revisorn att HQ AB:s ombud samt Christer Sandberg personligen blir betalningsansvariga.

Carolina Dybeck-Happe och Pernilla Ströms ombud, Jonas Benedictsson, är rejält upprörd under fredagens förhandlingsdag vilket speglar hela pläderingen. "Det är domstolens uppgift att skydda medborgarna mot övergrepp och ställa saker och ting till rätta", avslutar han och kräver upprättelse.

Det så kallade direktcitatet "Fredrik Crafoord var i uppenbart god tro" har tagit fokus i rättssalen under förhandlingarna mellan HQ AB och de tidigare styrelseledamöterna, vd och revisor i moderbolaget.

Vid ett flertal tillfällen har Mats Qvibergs ombud Ulf Stigare hänvisat till direktcitatet ”Fredrik Crafoord är uppenbarligen i god tro” som han hävdar att HQ:s ombud Elin Awerstedt sagt under HQ:s plädering. Helt fel, menar hon och kräver att advokat Stigare presenterar bevis.

Ett juridiskt träsk. Det är vad Mats Qviberg och hans ombud kallar HQ AB:s talan mot honom och de övriga styrelseledamöterna och revisorn från det gamla moderbolaget. 

Finansmannen Mats Qviberg har sålt sin 40-procentiga aktieandel i Custos till bolagets vd, Christen Ager-Hanssen. Därmed är alla deras gemensamma affärer avslutade, med ett undantag. De fortsätter sitt samarbete i den långdragna civilrättsliga HQ-processen i Stockholms tingsrätt, uppger Mats Qviberg för Realtid på söndagskvällen.

KPMG:s vd Anders Malmeby får svara på varför Revisionsbyrån och Johan Dyrefors hade elva möten med Revisorsnämnden i samband med granskningen efter HQ-kraschen. HQ:s ombud Elin Awerstedt ställer sig frågande varför Malmeby aldrig nämnde dessa möten under brottmålsrättegången.

I processbolaget HQ AB:s årsredovisning anmärker revisorn att det finns "betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten”. HQ AB avviserar samtidigt om en planerad nyemission.

Sidor