Annons

Annons

Hoist Finance

Kredithanteringsbolaget Hoist Finances intäkter ökade med 7 procent och resultatet före skatt ökade med 9 procent. Bolaget höjer också utdelningen. “Banker kommer framöver ha ett ännu större behov av support när det gäller förfallna lån. Vår ambition är att vara deras främsta val av samarbetspartner”, säger vd:n Jörgen Olsson i sin sista rapport som vd för bolaget.

Stephan Ohlmeyer har rekryterats som ny Chief Investment Officer till Hoist Finance.

Pontus Sardal avgår som CFO och vice vd för Hoist Finance. “Jag beklagar att Pontus nu valt att lämna, men förstår och respekterar hans beslut”, säger vd:n Jörgen Olsson.

Klaus-Anders Nysteen blir ny vd på Hoist Finance. Han ersätter Jörgen Olsson. 

Resultatet före skatt ökade med 40 procent till 182 miljoner kronor, visar delårsrapporten för det tredje kvartalet. Koncernchefen Jörgen Olsson pekar ut regulatoriska förändringar som något som kommer gynna bolagets tillväxt framöver.

Domen i förvaltningsrätten innebär att Hoist Finances dotterbolag inte får göra avdrag för underskott för beskattningsåren 2012-2014. Totalt rör det sig om 44 miljoner kronor i skattetillägg som bolaget nu måste betala. Rättens beslut kommer överklagas.

Hoist Kredit utger nya euro-denominerade obligationer under sitt EMTN-program. Samtidigt återköps upp till 100 miljoner euro från befintliga obligationsinnehavare.

Najib Nathoo, chef för region West Europe, lämnar Hoist Finance. Under tiden träder Ulf Eggefors in i rollen som tillförordnad chef för region West Europe samtidigt som han blir permanent medlem i koncernledningen.

Sidor