Annons

Annons

Gröna obligationer

Som en del i ambitionen att fördjupa hållbarhetsperspektivet och skapa fler fördelar i arbetet med hållbarhet har Swedbank etablerat ett ramverk för att kunna utfärda gröna obligationer.

Det kan tyckas cyniskt att genom katastrofobligationer sätta ett marknadspris på katastrofer av den typen som klimatförändringen kan orsaka, till exempel översvämningar. Men det är allt annat än cyniskt. För investerare utgör de en effektiv riskspridning samtidigt som det skapas starka ekonomiska incitament för att aktivt motverka klimatkatastrofer, skriver gästkrönikören Ingmar Rentzhog, vd för IR-konsulten Laika Consulting.

Banken släppte nyligen sin första egna miljövänliga obligation som ska låna pengar till europeiska bolag. Att valet föll på Europa beror på att regionens miljölagar är relativt harmoniserade.

500 miljoner euro öronmärks för lån till gröna satsningar. "Det är ett sätt att bidra till ökad medvetenhet om miljöfrågor", säger Joachim Alpen på SEB.

Två AP-fonder med flera andra pensions-, försäkringsbolag och fondförvaltare investerade. Banken uppger även att 35 procent av kapitalet kom från utländska aktörer.

Pensionsbolaget investerar i gröna obligationer emitterade av Stockholms läns landsting och Göteborgs stad.