Annons

Annons

Finansskatt

Riksbanken tvivlar på att höjningen av resolutionsavgiften som regeringen föreslagit verkligen bidrar till att stärka resurserna för att hantera en framtida finanskris. Det skriver riksbanksdirektionen i sitt remissvar till finansdepartementet.

Regeringens besked att de skrotar förslaget om en ny bankskatt välkomnas av ledande svenska bank- och fintechaktörer. Men beskedet om att reservationsavgifterna höjs med 3 miljarder både år 2018 och 2019 möter kritik, då det bland annat slår mot svenska bankers lönsamhet.

Regeringen slopar planerna på att införa en finansskatt. Istället höjs bankernas avgifter till den statliga resolutionsreserven med 3 miljarder kronor 2018 och ytterligare 3 miljarder 2019.

Fristående svenska banker lobbar för slippa regeringens föreslagna banksskatt, som nu ska omarbetas efter kritik. Det skriver tidningen Fokus.

Regeringen har uttalat att den tar till sig av den kritik som har framförts och att det finns tveksamheter huruvida förslaget i sin nuvarande form uppfyller sitt syfte. Uttalandet kan enligt KPMG:s uppfattning inte tolkas som att förslaget slopas helt.

Finansskatten stöter på patrull på flera håll. Bland annat har Skatteverket varit negativ i sitt remissvar. Nu sållar sig även FAR och The Swedish Private Equity & Venture Capital Association till kritikerna.

Finansminister Magdalena Andersson (S) är tveksam till förslaget om en ny skatt på finansiella verksamheter.

Sidor