Annons

Annons

FAR

Många nya förändringar i revisionsbranschen är att vänta i takt med att branschen ställer om för att dra nytta av digitaliseringen. Här ger Dan Brännström, generalsekreteraren för FAR, sin syn på hur digitaliseringen kommer att påverka revisorsrollen. 

Anmälningar till FAR:s disciplinnämnd grundar sig ofta på missuppfattningar om vad konsulten har åtagit sig att göra. Därför är det viktigt att upprätta ett uppdragsavtal. Det skriver branschorganisationen FAR.

Hur revisionsbyråerna bäst anpassar sig till den digitala utvecklingen var något som diskuterades under branschorganisationen FAR:s branschdagar. "Det handlar i hög grad om ledarskapet och att bygga en förändringsbenägen kultur", var något som flera av talarna poängterade.

Generalsekreteraren för FAR, Dan Brännström, ser flera trender inom revisions- och rådgivningsbranschen. “Byråerna börjar utvecklas åt olika håll. De hittar egna inriktningar och nischer, nya arbetssätt och alternativa prismodeller. Det här sporrar kreativiteten och innovationen i branschen” säger han till Realtid.  

Samarbetet kring auktorisationen av redovisningskonsulter avslutas mellan de två branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna. "Vi har på båda håll funnit att samarbetet på senare tid har försvårat nödvändig utveckling mer än det har tillfört" säger Dan Brännström, generalsekreterare för FAR , till Realtid. 

Politiker och företagsledare har ett fortsatt högt förtroende för revisionsbranschen. Men bland allmänheten är förtroendet för branschen inte lika högt. "De som har direktkontakt med branschen har också har ett större förtroende för revisorn", säger Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, till Realtid.

RI kommer fortsättningsvis att ensamt utföra systemkontrollerna avseende samtliga revisionsbyråer som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse. Tidigare har detta skett gemensamt med FAR.

När revisionsbranschen digitaliseras är det viktigt att fundera på vilket mervärde man kan erbjuda sina klienter och vad som särskiljer ens egen byrå från konkurrenternas. Det sa digitaliseringsexperterna Erik Arwinge och Jan Söderqvist under måndagens lunchseminarium som FAR anordnade.

Finansskatten stöter på patrull på flera håll. Bland annat har Skatteverket varit negativ i sitt remissvar. Nu sållar sig även FAR och The Swedish Private Equity & Venture Capital Association till kritikerna.

Sidor