Annons

Annons

ESG

En ny rapport visar att svenskar inte litar på företags samhällsengagemang.  För att vinna förtroende och utnyttja kraften i kunders och medarbetares engagemang måste svenska företag tänka bortom hållbarhet och ansvarstagande. Man måste bli bättre på att samarbeta över sektorsgränser, våga tänka långsiktigt och fokusera på att få saker gjorda istället för att se bra ut, skriver Sofia Breitholtz, vd, Reach for Change.

Den brittiska kapital- och fondförvaltaren Insight Investment har introducerat sin första uttalat hållbara räntefond med företagsobligationer baserade på ESG-kriterier.

Det är inte politikerna som driver på när det gäller klimatomställningen. Det gör istället aktörerna på finansmarknaden. Pengarna styr, och pengarna börjar äntligen styra mot en hållbarare värld. Det skriver gästkrönikören Ingmar Rentzhog, vd för IR-konsulten Laika Consulting.

Först meddelade SEB att man hade utökat sin svarta lista med 40 företag. Bland annat tre israeliska banker. Fem dagar senare - efter massiv kritik - backade man och det stod återigen fondförvaltarna fritt att investera i företagen. Agerandet visar på den djupa problematik som uppstår när företag okritiskt hoppar på modebegrepp som etik, hållbarhet, värdegrund, CSR och ESG, skriver Realtids Peter Andersson.

En undersökning från den globala kapitalförvaltaren Natixis har kartlagt hur yngre sparare på ett tydligare sätt än tidigare generationer låter sina personliga och etiska värderingar påverka beslut om hur deras sparpengar ska placeras, och hur mycket som kommer sparas. En genomtänkt ESG-strategi hos kapitalförvaltare kan också öka benägenheten att spara.

Allt striktare krav på kontroll i leverantörsleden, mångfald i styrelser samt FN:s globala hållbarhetsmål är några av de frågor som ligger i topp bland de senaste ESG-trenderna, skriver Théo Jaekel och Jasmin Draszka-Ali på advokatfirman Vinge.

ESG borde vara standard för alla analytiker och förvaltare, enligt kapitalförvaltaren BMO. Förvaltaren diskuterar även problematiken med att bevisa att en aktiv dialog och hållbarhetsaspekter faktiskt fungerar.

ESG-analys i obligationsfonder börjar få fotfäste hos investerare men även ratingbyråer, enligt Standard Lifes räntespecialist. Han berättar även om hur Brexit påverkade bolagets obligationsstrategi och portföljsammansättning.

Sidor