Annons

Annons

Eniro

Allt som krävs för Eniros rekapitaliseringsplan är nu på plats och kommer att verkställas, samtidigt som de nya lånevillkoren med bankerna har trätt i kraft. Men bankernas kostnader för rekapitaliseringen blev 16 miljoner kronor högre än väntat.

Eniro genomför ersättningsemission till garanterna av kontantemissionen. Teckningskursen har fastställts till 8,99 öre per A-aktie.

Bankkonsortiet och garantikonsortiet har lämnat sitt medgivande till att erbjudandena fullföljs, trots att den 95-procentiga anslutningsgraden ej uppfyllts.

Eniro meddelar att bolaget fullföljer utbyteserbjudandena trots att man inte erhållit 95 procent acceptans. Bankerna avgör dock om Eniro kan fullfölja erbjudandena eller om bolaget ska ansöka om företagsrekonstruktion.

Handeln i Eniro stoppades strax innan börsens öppning i morse.

Sebastian Jahreskog, Per Helander och Ilija Batljan ska rösta för den rekapitaliseringsplan som Eniros styrelse tagit fram. På tisdagen presenterade bolaget även sin kvartalsrapport som visar att förlusten förvärras till -81 miljoner kronor.

Sökföretaget Eniro har tillsammans med sina långivande banker presenterat en plan för bolagets rekapitalisering. Planen innehåller en förändrad kapitalstruktur, nytt låneavtal, avskrivning av banklån och kvittning av banklån mot stamaktier.

Avanza köper aktier i Eniro samma dag som aktien flyttas till observationslistan.

Sidor