Annons

Annons

Eniro

Joachim Berner blir ny ordförande i Eniro när Björn Björnsson nu avgår på egen begäran, vilket han meddelade i slutet av förra året.

Eniros styrelseordförande Björn Björnsson samt de båda ledamöterna Ola Salmén och Joachim Berner hoppar av Eniros styrelse. Därmed lämnar tre av fem personer styrelsen. En extra bolagsstämma i bolaget ska hållas i början av 2018.

Allt som krävs för Eniros rekapitaliseringsplan är nu på plats och kommer att verkställas, samtidigt som de nya lånevillkoren med bankerna har trätt i kraft. Men bankernas kostnader för rekapitaliseringen blev 16 miljoner kronor högre än väntat.

Eniro genomför ersättningsemission till garanterna av kontantemissionen. Teckningskursen har fastställts till 8,99 öre per A-aktie.

Bankkonsortiet och garantikonsortiet har lämnat sitt medgivande till att erbjudandena fullföljs, trots att den 95-procentiga anslutningsgraden ej uppfyllts.

Eniro meddelar att bolaget fullföljer utbyteserbjudandena trots att man inte erhållit 95 procent acceptans. Bankerna avgör dock om Eniro kan fullfölja erbjudandena eller om bolaget ska ansöka om företagsrekonstruktion.

Sidor