Annons

Annons

Disciplinnämnden

Ilija Batljans SBB har utsetts till Årets fastighetsbolag på Fastighetsgalan. Samtidigt fälls bolaget av Stockholmsbörsens disciplinnämnd och får böta två årsavgifter för att ha brutit mot regelverket för Nasdaq First North.

Trots att antalet advokater ökar, blir anmälningarna mot advokater färre. Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2017 var det lägsta under hela 2000-talet.

Advokatkåren har ökat med drygt 60 procent under de senaste sexton åren. Trots den kraftiga ökningen minskar antalet disciplinärenden, men ärenden rörande intressekonfikter har blivit vanligare. Dessutom förekommer advokater från affärsjuridiska byråer allt oftare hos Advokatsamfundets disciplinnämnd.

RealXState har överträtt regelverket och därmed ska preferensaktierna avlistas från handel på First North.