Annons

Annons

Disciplinärenden

Återkommande brister i kvalitetsarbetet ligger bakom att Mazars får en varning av Revisorsinspektionen (RI).

Anmälningar till FAR:s disciplinnämnd grundar sig ofta på missuppfattningar om vad konsulten har åtagit sig att göra. Därför är det viktigt att upprätta ett uppdragsavtal. Det skriver branschorganisationen FAR.

Tillsynsnämnden för revisorer avgjorde vid sitt senaste sammanträde fem disciplinärenden. Varning meddelades i två av ärendena och erinran i de resterande tre ärendena.

Tillsynsnämnden för revisorer avgjorde vid sitt senaste sammanträde fem disciplinärenden och ett dispensärende. I ett av fallen beslutades om upphävande av auktorisation.

Under 2016 uteslöts sex advokater ur Advokatsamfundet. Det är fler än något tidigare år. Dock var antalet disciplinanmälningar mot advokater förra året det lägsta under hela 2000-talet.

Kraven på revisorer har skärpts betydligt. Det beror bland annat på ett mer omfattande regelverk och högre krav, men även på att fler externa parter är villiga att anmäla sin revisor till Revisorsnämndens tillsynsnämnd.