Annons

Annons

Deloitte

Blockchain väntas revolutionera bank- och finansbranschen. Men det är ingen universallösning. Tekniken måste alltid lösa problem. "Det är helt irrelevant om man inte kan förena det med sin affärsmodell", säger Henrik Olsson, director på PWC.

Ökad rörlighet för attraktiv arbetskraft. Så låter storbyråernas förklaring till att unga revisorer lämnar yrket. Förhoppningarna ställs till digitalisering och nya meningsfulla tjänster.

Allra har lämnat in en genstämning i Stockholms tingsrätt mot revisionsbolaget Deloitte och flaggar samtidigt för att ytterligare en stämning kan komma.

Nu följer revisionsfirman Deloitte i sina konkurrenters fotspår genom att utöka sitt juridiska tjänsterbjudande i Storbritannien. Tillsammans håller revisionsbyråerna på att konkurrera ut advokatbyråerna, sett till antalet anställda jurister.  

Sidor