Annons

Annons

Dan Brännström

Julen är för många en speciell högtid och alla har vi våra egna jultraditioner. Här berättar Advokatsamfundets ordförande, Christer Danielsson och FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, hur deras julplaner ser ut.

Många nya förändringar i revisionsbranschen är att vänta i takt med att branschen ställer om för att dra nytta av digitaliseringen. Här ger Dan Brännström, generalsekreteraren för FAR, sin syn på hur digitaliseringen kommer att påverka revisorsrollen. 

Generalsekreteraren för FAR, Dan Brännström, ser flera trender inom revisions- och rådgivningsbranschen. “Byråerna börjar utvecklas åt olika håll. De hittar egna inriktningar och nischer, nya arbetssätt och alternativa prismodeller. Det här sporrar kreativiteten och innovationen i branschen” säger han till Realtid.  

Samarbetet kring auktorisationen av redovisningskonsulter avslutas mellan de två branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna. "Vi har på båda håll funnit att samarbetet på senare tid har försvårat nödvändig utveckling mer än det har tillfört" säger Dan Brännström, generalsekreterare för FAR , till Realtid. 

Politiker och företagsledare har ett fortsatt högt förtroende för revisionsbranschen. Men bland allmänheten är förtroendet för branschen inte lika högt. "De som har direktkontakt med branschen har också har ett större förtroende för revisorn", säger Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, till Realtid.

3:12-reglerna är alldeles för komplexa och det är nog få företagare som kan tillämpa reglerna utan konsultstöd, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström till Realtid.se.