Annons

Annons

Civilekonomerna

Förhandlingschefen Mikael Andersson på Civilekonomernas fackförbund uppger att Nordeas neddragningar på 6.000 anställda bara är början, och att anställda på andra banker borde vänta sig en liknande utveckling.

Nordeas besked om att flytta huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors är oroande. Det menar Civilekonomernas förhandlingschef Mikael Andersson. "Stockholm tappar positionen som finansiellt centrum i Norden", säger han.

Ny statistik visar att det är dramatiska löneskillnader mellan ekonomer beroende på om man jobbar i en storstad eller på en mindre ort, och ännu mer så om man jobbar inom bank. Att jobba på bank i en storstad betalar sig – genomsnittslönen per månad kan vara så mycket som drygt 14.000 kronor högre.

Ny statistik från fackförbundet Civilekonomerna visar att ingångslönerna för medlemmarna nu har nått upp till deras rekommendation om 27.000 kronor i månaden. Bank och revision är bland de branscher där ingångslönen för civilekonomer är lägst – under 26.000 kronor.

Frågan om sex timmars arbetsdag kommer upp med jämna mellanrum i samhällsdebatten. Realtid Karriär bad tre företrädare från olika fackförbund att ge sin syn på saken.

En väl fungerande finanssektor tillhör en av samhällsekonomins viktigaste grundpelare. Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna – de kollektivavtalsbärande Sacoförbunden inom finansbranschen – anser därför att regeringen omedelbart bör begrava förslaget om en ny bankskatt.