Annons

Annons

Bengt Ivarsson

Bengt Ivarsson lämnade uppdraget som ordförande för Advokatsamfundet i början av juli. För Realtid berättar han om hur han ser på sin tid som ordförande, vad som har varit den största utmaningen och i vilken riktning han hoppas att samfundet går åt nu. "Jag tycker att det är viktigt att Advokatsamfundet är transparent och för att nå dit måste samfundet jobba på ett annorlunda sätt, men var vi landar får vi se".  

 

 

 

På advokatsamfundets fullmäktigemöte valdes Christer Danielsson till ny ordförande i Advokatsamfundet och Eva-Maj Mühlenbock valdes till vice ordförande. "Jag är övertygad om att det blev en bra lösning för samfundet", säger Advokatsamfundets avgående ordförande Bengt Ivarsson.

Nu kulminerar den den långdragna och infekterade ordförandestriden i Advokatsamfundet. Det är en fråga av vikt för betydligt fler än de advokater som har möjlighet att själva vara på plats i Stockholm. Tyvärr har Realtid förhindrats att rapportera från årsmötet. Det är problematiskt av fler skäl än ett, skriver Realtids redaktör Andreas Henriksson.

Kungahuset har en central roll i att marknadsföra Stockholm som plats för skiljeförfaranden nu efter Brexit. Det anser Advokatsamfundets avgående ordförande Bengt Ivarsson.

Nordens största juristfirma, Fondia, har planer på att börsnotera sig. Men Anne Ramberg och Bengt Ivarsson från Advokatsamfundet tror inte att det blir aktuellt för advokatbyråer att börsnoteras. "En börsnotering kan hota oberoendet".

Nu svarar Advokatsamfundets avgående ordförande Bengt Ivarsson på kritiken han mött efter att ha gett sin syn på vem som är den bäst lämpade kandidaten att efterträda honom.

Nu har Advokatsamfundets tidigare ordförande, Elisabet Fura, gett sig in i advokaternas ordförandestrid. För Realtid berättar hon varför hon blev upprörd över nuvarande ordförande Bengt Ivarssons agerande.

En maktkamp om vem som ska bli ny ordförande i Advokatsamfundet har utbrutit inför öppen ridå, där två falanger i styrelsen och valberedningen står mot varandra. Men bakom ordförandestriden finns en allvarligare och mer principiell fråga om samfundets båda nätverksorganisationer Hilda och Ruben, skriver Johan Westerholm, redaktör på Ledarsidorna.se, som i en serie artiklar granskat Hilda och Rubens verksamheter och medlemmar.

Ordföranden i Advokatsamfundets valberedning, Tomas Nilsson, skriver i ett inlägg att det faktum att samfundets nuvarande ordförande Bengt Ivarsson har ställt sig bakom förslaget om att gå emot valberedningen "misskrediterar samfundet". Realtid.se har sökt Tomas Nilsson för en kommentar, men han har avböjt att svara.

Sex advokater har i en intern skrivelse till Advokatsamfundet motsatt sig förslaget av Lena Frånstedt Lofalk som ordförande i samfundet. Istället föreslås Christer Danielsson till ordförande.

Sidor