Annons

Annons

Anne Ramberg

Nu kulminerar den den långdragna och infekterade ordförandestriden i Advokatsamfundet. Det är en fråga av vikt för betydligt fler än de advokater som har möjlighet att själva vara på plats i Stockholm. Tyvärr har Realtid förhindrats att rapportera från årsmötet. Det är problematiskt av fler skäl än ett, skriver Realtids redaktör Andreas Henriksson.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger till Realtid att den ordförandestrid som nu har blossat upp inom Advokatsamfundet "allvarligt skadar Advokatsamfundet och dess ledamöter".

Nordens största juristfirma, Fondia, har planer på att börsnotera sig. Men Anne Ramberg och Bengt Ivarsson från Advokatsamfundet tror inte att det blir aktuellt för advokatbyråer att börsnoteras. "En börsnotering kan hota oberoendet".

En maktkamp om vem som ska bli ny ordförande i Advokatsamfundet har utbrutit inför öppen ridå, där två falanger i styrelsen och valberedningen står mot varandra. Men bakom ordförandestriden finns en allvarligare och mer principiell fråga om samfundets båda nätverksorganisationer Hilda och Ruben, skriver Johan Westerholm, redaktör på Ledarsidorna.se, som i en serie artiklar granskat Hilda och Rubens verksamheter och medlemmar.

Under 2016 uteslöts sex advokater ur Advokatsamfundet. Det är fler än något tidigare år. Dock var antalet disciplinanmälningar mot advokater förra året det lägsta under hela 2000-talet.

Skam den som ger sig lyder talesättet och i advokaten Sonia Goncalves fall stämmer det verkligen. Nu har hon fått jobb som bolagsjurist på ett företag i Uppsala.

Generalsekreteraren i Advokatsamfundet, Anne Ramberg, anser inte att de allt vanligare alternativa betalningsmodellerna i juristbranschen utgör ett hot mot advokatbyråerna.

Det finns ofta inte något ekonomiskt utrymme att anställa jurister med utländsk examen och kompetens menar en manlig advokat och byrådelägare. Samtidigt möter Anne Rambergs uttalande kritik från en kvinnlig jurist.

Sidor