Annons

Annons

Aktier

Rutger Arnhult fortsätter köpa i Castellum och han är nu fastighetsbolagets fjärde största ägare. Det är också hans fjärde största enskilda innehav.

De extremt välbärgade har i år en större del av sina förmögenheter placerade i aktier, och mindre än tidigare i alternativa investeringar som hedgefonder, fastigheter och venturekapital, visar en ny undersökning.

Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission med 3.720.130 aktier till en kurs på 0,80 kronor per aktie. Pengarna ska användas till att betala en skuld.

Aktier noterade på svenska marknadsplatser värderades till 7.057 miljarder kronor vid utgången av juni 2017, vilket är rekord. Samtidigt noterades 41 bolag under perioden. Det visar ny statistik från SCB.

Carnegie lanserar en portfölj med svenska företag som anses vara särskilt hållbara. "Det stämmer att det är på gång en portfölj med bolag som sticker ut positivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv", säger Carnegies kommunikationschef Richard Buch till Realtid.se.

På de flesta arbetsplatser betraktas en hög aktivitetsnivå som något positivt. Inaktivitet står av naturliga skäl inte högt i kurs. Men vilken aktivitetsnivå ska du lägga dig på som långsiktig ägare i bra bolag?

Efter två dagar med kraftig börsuppgång faller Seamless aktie tungt. Raset är en reaktion på betalbolagets svaga kvartalsrapport.

Robur köper 5,8 miljoner aktier i Catella och äger därmed 6,1 procent av kapitalet och 6,3 procent av rösterna i finansbolaget. Köpet gjordes samtidigt som Catellas största ägare Bure sålde av tio procent av sitt innehav.

Swedbank Robur Fonder köper ytterligare 1,86 miljoner aktier i SCA och äger därefter totalt 36,64 miljoner aktier.

Sidor