Annons

Annons

Accenture

Statoil och Accenture har enats om ett treårigt avtal där Accenture ska bidra till implementeringen av Statoils nya globala digitaliseringsinitiativ.   

AI kan öka företags intäkter med 38 procent  – och sysselsättningen med tio procent, enligt rapport från it- och konsultbolaget Accenture. "Men för att lyckas måste företag på allvar förbereda sin personal på nya tekniken", säger Daniel Hjelte, Managing Director på Accenture Strategy i Sverige.

“För att bli en vinnare under 2018 behöver man ta tillvara på möjligheten att kollektivt forma den värld vi kommer att leva i” säger Mark Curtis, medgrundare och Chief Client Officer på Fjord, med anledning av Accentures senaste rapport om vilka de digitala trenderna för 2018 är.

Dataintrång kostar företag i genomsnitt 98 miljoner kronor per år, enligt en ny rapport från Accenture och Ponemon Institute Stockholm. “Banker, företag inom detaljhandel och media har varit särskilt utsatta. Alla sektorer som har mycket kunddata kopplat till sina verksamheter måste anses vara i riskzonen” säger Bala Periasamy, ansvarig för Accenture Security i Sverige, till Realtid.

Som ett led i Vatikanens reformarbete att hitta nya sätt att kommunicera med människor har Vatikanstatens kommunikationsministerium, Segreteria per la Comunicazione, valt Accenture Interactive för att designa och lansera den nya digitala kommunikationslösningen Vatican News. 

Accenture redovisar en nettoomsättning på nästan 3.5 miljarder kronor. Det är cirka 17 procent mer än motsvarande period under föregående år.

"Om vi lyckas spela våra kort rätt och marknaden växer tror jag att Accenture kommer att spela en större roll än vad vi gör idag" säger Anders Lindblad, Communications & Media Industry Lead, till Realtid och berättar om hur Accenture ska utvecklas och anpassas till “det nya”. 

Anders Lindblad, tidigare chef för Ericssons affärsområde IT & Cloud Products rekryteras till Accenture för att hjälpa kunder att utforma och sjösätta storskaliga förändringsprogram. 

Sidor